Actividades lúdicas

§         Expresión musical.
§          Expresión plástica.
§         Juegos.
§         Expresión dramática: corporal e oral
§         Orientación espacial.
§         Motricidad fina.
§         Coordinación motriz.
§         Educación en valores.
§         Animación deportiva.
§         Dinámicas de grupo.
§         Medios de comunicación social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario